Om NilsOls Alpha

Nilsolsalpha Grundades 1983 av Peter Nilsson & Jan-Erik Olsson. 2013 Övergick ägandet till Mecteam AB.

Tillverkningen har alltid varit på legobasis och med focus på Tetra Paks artiklar. Efterhand har företaget expanderat mot andra kunder. Idag har vi en modern maskinpark som samarbetar mot vår monteringsavdelning. Vi tar oss an projekt där kund har en färdig lösning såväl som en kund som söker professionell guidning till en ny produkt.

Nilsols arbetar idag med att producera detaljer på legobasis samt att montera produkter för industrin. Vi använder oss av MONITOR MPS system för att ha kontroll på hela kedjan.